Słowo na niedziele
Słowo na XI Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
piątek, 14 czerwca 2013 21:11

 

Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju

Ewangelia dzisiejszego dnia może pomóc nam w zrozumieniu tego, dlaczego Jezus w swoim nauczaniu posługuje się przypowieściami. Sytuacja w domu Szymona, u którego następuje spotkanie z Zbawiciela z jawnogrzesznicą, pozwala odkryć nam potęgę Bożego miłosierdzia. To miłosierdzie może dotknąć każdego człowieka, który z pokorą o nie prosi. Dlatego postawa Szymona była niewłaściwa. Spojrzał na kobietę tylko z perspektywy przeszłości, tego, kim była. Tymczasem Jezus patrzy na teraźniejszość i przyszłość. Widzi człowieka, który błaga o miłosierdzie. Po to przychodzi jawnogrzesznica. A swoją postawą wyraża pokorę i żal za to, kim była czy kim jest. To jest teraźniejszość. Chrystus przebaczając jej i odpuszczając grzechy wie, co to może dla niej znaczyć. To jest przyszłość. A dzięki przypowieści ta historia staje się obrazem każdego człowieka.

Dzisiejsza Ewangelia to jest Słowo kierowane do Ciebie, abyś się nie bał prosić Boga o przebaczenie grzechów. Chrystus przebacza to, co było. I dostrzega to, co może się stać - nawrócenie.

W człowieku może zaistnieć postawa, w której boi się lub nie chce prosić o miłosierdzie. Myśląc, że żyje w grzechu, nie dostąpi Bożego przebaczenia. Tymczasem Jezus wzywa do siebie każdego, nawet tego najbardziej grzesznego. Ale nie jest to zachęta do grzechu, bo przecież i tak wybaczy. Jest to miłosierdzie objawiające się w przebaczeniu, jeśli w pokorze chcę ze swoim grzechem walczyć. Wiara w to ocali Cię...

Dzisiejsza niedziela niech stanie się też okazją do modlitwy za kapłanów, którzy wczoraj otrzymali święcenia. Niech to będzie modlitwa o to, by nowi pasterze naszej diecezji w swojej posłudze zawsze kierowali się postawą, której uczy św. Paweł w 2 czytaniu: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus"


Ks. Michał Mościcki

 

 

 
Słowo na X Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
środa, 12 czerwca 2013 20:53

 

Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz


W dzisiejszej Ewangelii słyszymy fragment, w którym Jezus wskrzesza syna wdowy z Nain. Podobna sytuacja występuje w pierwszym czytaniu, gdzie cudu wskrzeszenia dokonuje Bóg przez pośrednictwo proroka Eliasza. To wydarzenie jest zapowiedzią tego, czego dokonywał będzie obiecany Zbawiciel.

Jezus sam wychodzi z inicjatywą ratunku człowieka. Nikt przecież go o to nie prosi. Widzi rozpacz matki po stracie syna i "użala się nad nią". Przecież mógłby przejść obok lub ewentualnie poczekać, aż ktoś poprosi Go o pomoc. Wiemy, że Chrystus okazuje swoje wzruszenie na zewnątrz, tak przecież działo się przy wskrzeszeniu Łazarza. W sposób szczery czuje się wzruszony cierpieniem kobiety i nie może zostawić jej bez pomocy. Nie chce widzieć łez, bo przecież przyszedł na ziemię, aby nieść pokój, radość i nadzieję. Dlatego dokonuje cudu, umacnia wiarę tych, którzy na Zbawiciela czekają.
Tym słowem Chrystus umacnia i Twoją wiarę. Wiarę w to, że ze swoim zbawieniem przychodzi do Ciebie. Ale to wydarzenie niesie dla Ciebie jeszcze jedną naukę. Jezus pokazuje, jakim uczuciem winieneś darzyć drugiego człowieka w obliczu cierpienia. I warto zadać sobie pytanie, czy potrafię kochać wszystkich ludzi, których spotykam na swojej drodze? Czy potrafię być wrażliwy w obliczu czyjegoś cierpienia? Czy nie jestem zbyt obojętny na trudne sytuacje, które dotykają bliźniego?
Bł. Jan Paweł Ii napisał, że "Jezus czyni miłosierdzie jednym z głównych tematów swojego nauczania". Nie jest to miłość sprowadzona tylko do uczucia czy drobnych gestów. To postawa, w której pragnę dobra drugiego człowieka, człowieka, którego kocham. To się przejawia w trosce o bliskich, w chęci niesienia pomocy cierpiącym i tym, którzy potrzebują pomocy. Ale wśród wszystkich dóbr doczesnych można zapomnieć o dobru najważniejszym dla człowieka. Jest nim zbawienie. Niech więc to Boże Słowo z dzisiejszej niedzieli przypomina Ci o trosce o swoje zbawienie i o zbawienie tych, których kochasz.


Ks. Michał Mościcki
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 następna > ostatnia >>

Strona 24 z 24