Słowo na niedziele
Słowo na XVIII Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
sobota, 03 sierpnia 2013 21:18

 

"Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność."

 

Tak dość pesymistycznie rozpoczyna się dzisiaj liturgia słowa. Lecz cały fragment pierwszego czytania nabiera sensu w kontekście Ewangelii. Czy wszystko jest marnością?

 

Chrystus zostaje dzisiaj zatrudniony jako sędzia, lub nawet arbiter, w kłótni między braćmi dotyczącej spadku. Jakże aktualne są te wydarzenia. Z pewnością nie każdy z nas znajduje się w takim konflikcie, ale na pewno większość była tego świadkiem. Jakże dobra doczesne - pieniądze, potrafią skłócić najbliższe osoby. Ale Jezus nie daje się wciągnąć w jałowy spór. ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.

 

Nasz Zbawiciel przestrzega przed zbytnim pokładaniem ufności w sprawy doczesne. Wszelkie dobra, majątek, to wszystko może zasłonić to, co jest najważniejsze - Boga, życie wieczne. Nasze czyny na ziemi, praca, nauka, pieniądze, władza itd. mają nam ułatwiać drogę do nieba. Mają się przyczyniać do tego, byśmy na końcu spotkali się z Bogiem.

W drugim czytaniu słyszeliśmy słowa św. Pawła: "...wszystkim we wszystkich jest Chrystus." Niech te słowa będą podsumowaniem dzisiejszych rozważań.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Słowo na XVII Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
niedziela, 28 lipca 2013 10:42

 

"Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą."

 

Dzisiaj Chrystus uczy nas modlitwy. Modlitwa Ojcze nasz jest modlitwą, którą bezpośrednio nauczył nas Jezus, a której fragment słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Wraz z przykładem o natrętnym przyjacielu Zbawiciel wskazuje nam na wytrwałość w modlitwie. Cała liturgia Słowa koncentruje się na dwóch aspektach modlitwy chrześcijanina.

Pierwszym ważnym elementem jest przebaczenie. Prosząc o nie Boga, sami uczymy się przebaczać. Jeśli chcemy go doświadczyć, musimy i my przebaczyć tym, którzy nam zawinili. To jest proste w słowach, ale trudne w realizacji.. Ale przecież chcemy, by Bóg nam przebaczał i zapominał nasze grzechy. Więc warto samemu tym przebaczeniem obdarowywać innych. Przecież wtedy jest łatwiej. Łatwiej kochać, łatwiej rozmawiać, łatwiej żyć.

Drugi aspekt to wytrwałość. Modlitwa wytrwała przynosi owoc. Łatwo poddać się, gdy modlitwa jest niewysłuchana za pierwszym razem. Ale tylko Bóg wie, co jest dla nas dobre. On zawsze nas wysłucha. Tylko trzeba być cierpliwym, wytrwałym.

"Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą."

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Słowo na XVI Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
sobota, 20 lipca 2013 20:11

 

"...troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego."

 

Marta i Maria, dwie siostry, będące przyjaciółkami Jezusa, stanowią dzisiaj dla nas punkt do rozważań niedzielnej Ewangelii. Ta sytuacja jest bardzo ciekawa. Marta troszczy się o to, by dobrze przyjąć gościa, który jest dla nich nie tylko znajomym, ale przede wszystkim Zbawicielem. Maria z kolei chce koniecznie słuchać Jezusa, zapomina o gościnności. Jak to między rodzeństwem bywa, jedna ma pretensje do drugiej, że jej nie pomaga. Być może sama chciałaby usiąść u stóp Jezusa i Go słuchać.
Chrystus wchodząc do domu Marty i Marii łączy dwie postawy tworzące nierozerwalnie postawę chrześcijanina. Marta to działanie, praca, obowiązki. Maria to modlitwa, kontemplacja, miłość do Boga. Gdy Jezus akcentuje tę drugą postawę, przypomina nam, byśmy w naszej pracy czy działaniu, nawet charytatywnym, nigdy nie zapominali o postawie modlitwy. Bo siedzieć u stóp Jezusa i słuchać Jego słów, to jest ta "najlepsza cząstka".

 

ks. Michał Mościcki

 

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 następna > ostatnia >>

Strona 22 z 24