Słowo na niedziele
Słowo na XXXII Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
poniedziałek, 11 listopada 2013 13:15

 

"Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych"

 

Czy wierzysz w zmartwychwstanie?
Zmartwychwstanie jest centrum naszego chrześcijańskiego życia. Cała działalność Jezusa, Jego słowa i cuda, Jego męka i śmierć, ostateczny sens ma w zmartwychwstaniu. Dlatego całe nasze życie, trud i cierpienie, szczęście i radość, też do tego prowadzi.

Saduceusze z dzisiejszej Ewangelii chcieli podważyć tę prawdę. Przez abstrakcyjny przykład z prawem lewiratu (o wzięciu wdowy po bracie) chcieli Jezusa złapać na błędzie. Tymczasem Zbawiciel wyraźnie odpowiada o Bogu, który jest Bogiem żywych, a nie umarłych. W życiu wiecznym największym szczęściem będzie przebywanie z Bogiem i już żadne ludzkie układy nie będą potrzebne. Dlatego ta dzisiejsza Ewangelia niesie umocnienie i nadzieję, że wszystko, co w naszym życiu ma miejsce, prowadzi nas do spotkania z Bogiem.

"Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych". On umarł i zmartwychwstał po to, byśmy i my umarli i zmartwychwstali.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Słowo na XXXI Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
poniedziałek, 04 listopada 2013 08:12

 

"Syn Człowieczy przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło"

 

Przypowieść o Zacheuszu z dzisiejszej Ewangelii jest bardzo wzruszająca. Celnik pogardzany przez innych został zauważony przez Jezusa. Zbawiciel okazał mu miłosierdzie. Ale jest też tu coś więcej. Zacheusz odpowiada radośnie na gest Chrystusa. Odpowiada miłosierdziem wobec innych obiecując naprawić krzywdy i wspomóc ubogich. Jest to przykład dialogu między Bogiem a człowiekiem.
Bóg wyciąga do Ciebie rękę. Bóg okazuje Ci miłosierdzie. Jeśli zechcesz, doświadczysz tego nie tylko w sakramencie pokuty. Ważne jest, żebyś Boga szukał w swoim życiu, tak jak Zacheusz, który wszedł na drzewo, aby zobaczyć Jezusa. Bóg nie przyjdzie do Ciebie, jeśli tego nie zechcesz. Ale otwórz się też na dialog z Nim. Jeśli chcesz doświadczyć jego miłości, sam daj tę miłość innym. Jeśli chcesz miłosierdzia, bądź miłosierny. Jeśli chcesz przebaczenia, sam przebacz.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Słowo na XXIX Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
poniedziałek, 21 października 2013 10:26

 

"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"


Jak trwać w wierze? Każde czytanie dnia dzisiejszego odpowiada na to pytanie: przez modlitwę.

Mojżesz w pierwszym czytaniu modlił się o zwycięstwo Izraelitów nad Amalekitami. Dzięki jego wytrwałości i pomocy Aarona i Chura, którzy podtrzymywali jego ręce, spełniła się Boża obietnica. A Bóg obiecał im zwycięstwo.

Św. Paweł w liście do Tymoteusza przypomina każdemu z nas, że łaskę wiary posiadamy od wieku niemowlęcego. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do Ludu Bożego i od tamtej pory wzrastamy w tym, co zaszczepili nam nasi rodzice. Trwanie w tym to nasza tradycja i nasze życie.

Najlepszą odpowiedź przynosi nam dzisiaj Ewangelia. Przykład wdowy to nauka wytrwałej modlitwy dla nas. Modlitwa skierowana do Boga to nasza rozmowa z Nim. Czy prosimy, czy dziękujemy, zawsze kierujemy ku Niemu nasze myśli i słowa.

Jak trwać w wierze? Uwierz, że Bóg Cię kocha. Zaufaj Mu, ponieważ On zawsze chce Twojego dobra, On chce Cię zbawić. Jeśli przez zaufanie i miłość wobec Boga będziesz patrzeć na wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, zawsze będziesz wierzyć w Boga i wierzyć Bogu.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 24