Słowo na niedziele
Słowo na VII Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
poniedziałek, 24 lutego 2014 19:38

 

"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski"

 

Dzisiejsza nauka wypływająca z Ewangelii jest dość trudna. Jezus wzywa do miłości nieprzyjaciół. W ten sposób odnosi się do prawa starotestamentalnego: oko za oko, ząb za ząb. To prawo było kompromisem w szukaniu sprawiedliwości za doznane krzywdy. Jezus wymaga dzisiaj czegoś więcej. Sam przyszedł na świat i oddał życie z miłości do każdego człowieka. Wzywa każdego chrześcijanina, swojego ucznia, aby miłość do bliźniego uczynił najważniejszą cechą. Dlatego wzywa do miłości nieprzyjaciół.

Trudno jest przebaczać, jeśli ktoś doznał krzywdy. Ale to jest właśnie chrześcijaństwo, postawa ucznia Jezusa. Nawet jeśli nie jesteś w stanie wybaczyć, to módl się za swojego nieprzyjaciela. Dzięki takiej postawie przebaczenie przyjdzie. Jezus na krzyżu nauczył przebaczać. Czyń tak i Ty, abyś doszedł do świętości. Bo celem przebaczenia, celem miłości jest świętość. A świętość to niebo.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Słowo na VI Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
niedziela, 16 lutego 2014 21:12

 

"Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj."

 

Ewangelia przedstawia nam dzisiaj Chrystusa jako Pana i Prawodawcę. Dłuższy dzisiaj fragment jest dla nas okazją do postawienia sobie pytania: Czy Jezus jest w moim życiu Panem? Czy słucham Jego słów?

Zbawiciel w sposób szczególny odnosi się do trzech przykazań: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie. Są to trzy aspekty naszego życia, które odpowiednio dotyczą naszych czynów, naszych myśli, naszych słów. Warto odnieść to do relacji osobistych z drugim człowiekiem. W jaki sposób podchodzę do bliźniego - w czynieniu dobra i szacunku do życia, w myśli i wyobraźni wobec drugiej osoby, w słowach, które mogą budować lub ranić.

Jeśli w którymś z powyższych aspektów postępowania zawiniłem wobec bliźniego, idę się z nim pojednać, bym z czystym sumieniem mógł stanąć przed Bożym obliczem. Niech pomocą w zrozumieniu tych słów będzie zdanie św. Augustyna: "Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, nie kochając człowieka, którego widzisz".

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Słowo na V Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
niedziela, 09 lutego 2014 11:46

 

"Wy jesteście solą ziemi, (...) wy jesteście światłem świata"

 

Tekst Ewangelii z dzisiejszej niedzieli wzywa każdego chrześcijanina do tego, aby nie zapominać o tym, że jest uczniem Chrystusa. Tak jak sól nadaje smak, ton, charakter dla potraw, tak chrześcijanin staje się dla świata elementem kształtującym go w duchu Bożej miłości. Tak samo jest ze światłem, dzięki któremu możemy postrzegać rzeczywistość. Światło też jest wskazaniem drogi, którą podążamy. Światłem jest Chrystus.

Jezus zachęca Ciebie dzisiaj, byś był solą dla ziemi. Byś nadawał sens i smak życiu tych, którzy są obok Ciebie. Dom, szkoła, praca, społeczność są ziemią, którą wzmacniasz twoim byciem chrześcijaninem.

Bądź też światłem, które rozjaśni mroki grzechu. Swoim życiem i świadectwem wskazuj to światło, którym jest Bóg. Ono prowadzi do zbawienia.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 24