Słowo na niedziele
II Niedziela Wielkiego Postu PDF Drukuj
niedziela, 16 marca 2014 20:15

 

"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie."

 

Im człowiek bardziej odwraca się od Boga, tym bardziej jest skłonny widzieć sens swego życia tylko na tym świecie. A tymczasem Jezus pokazuje dzisiaj coś zupełnie innego. Przemieniając siebie wskazuje na swoje bóstwo. Mojżesz i Eliasza są świadkami potwierdzającymi autentyczność tego wydarzenia. Chrystus zaprosił do tego Apostołów, aby w ten sposób umocnić ich wiarę w Jego działanie. Przecież dzieje się to, kiedy zapowiada swoją bliską śmierć. Odczytując Przemienienie w kontekście Wielkiego Postu możemy zauważyć, że męka i śmierć Chrystusa mają prowadzić do zmartwychwstania; że to co się dzieje na ziemi, ma każdego nas prowadzić do życia wiecznego. Jak?

Pan Bóg mówi: "...Jego słuchajcie". W każdej Mszy świętej mamy Liturgię Słowa, posiadamy w domu Biblię. Tylko trzeba to Słowo słuchać, Biblię otwierać i przyjmować to, co do bas Bóg mówi. Na czas wielkopostnych ćwiczeń zadajmy sobie trud sięgania do Pisma Świętego. Niech ten czas będzie wykorzystany na słuchaniu słów Boga. Tyle słów jest kierowanych do nas każdego dnia, więc znajdźmy i dla Niego miejsce...

 

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
I Niedziela Wielkiego Postu PDF Drukuj
sobota, 08 marca 2014 21:59

 

"Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła".

 

Trzy pokusy, które szatan podsuwał Jezusowi, można odnieść do życia człowieka. Pokusa pierwsza to pokusa zaspokajania własnych zachcianek, ambicji i pragnień. Jezus uczy nas zachowania odpowiedniego dystansu do tego, co chcemy osiągnąć. "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych".
Druga pokusa to pokusa władzy, panowania, rządzenia. W tym aspekcie istnieje niebezpieczeństwo poniżania drugiego człowieka, traktowania go jak rzecz. A władza to przecież służba, mówi Jezus. "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego".

Pokusa trzecia polega na wypaczeniu stosunku do Boga. A Jezus uczy słuchać Boga. "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz".

 

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Słowo na VIII Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
niedziela, 02 marca 2014 20:46

 

"Starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane"

 

Jezus dzisiaj wykłada jakby litanię na temat zbytnich trosk. Przez to prosi, by człowiek nie ulegał dramatowi niepokoju i troski. Ale nie odwołuje się do bezczynności. Zbytnia troska to niebezpieczeństwo zapomnienia o Bogu. Wśród zbyt wielkich zmartwień człowiek może postawić ogrodzenie, które Go zasłoni.

Jezus proponuje rozwiązanie, by spojrzeć na życie z punktu widzenia śmierci. Ale śmierci nie jako końca, ale przejścia do życia wiecznego, śmierci jako spotkania się z Bogiem. Rozmyślanie o ludzkiej ograniczoności pozwala wejść w siebie i zrozumieć, że powodzenie w życiu nie zależy od posiadania i zdobywania, lecz świadomości, kim się jest - dzieckiem Bożym.

Chrystus proponuje, by żyć zgodnie z wymogami sytuacji życiowej, nigdy nie zapominając o prymacie Królestwa głoszonego i realizowanego przez  Niego.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 24