Słowo na niedziele
Słowo na XIV Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
poniedziałek, 07 lipca 2014 17:15

 

Dzisiejsze Słowo Boże pragnie ukazać nam podstawową prawdę o Jezusie: Jego wielkość jest zbudowana nie na przemocy i sile  i sile militarnej, ale na pełnieniu woli Ojca w prostocie, pokorze, cichości, cierpieniu i wyniszczeniu aż do krzyża.

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do rewizji naszego życia i sposobu myślenia i działania, do odpowiedzi na pytanie: czy mamy w sobie ducha Jezusa, ducha miłości, pokory i przebaczania uraz?
Tak trudno być pokornym i cichym.  Mamy więc nieustannie wpatrywać się we wzór Jezusa Chrystusa, by na co dzień umieć pomnażać pokój w społeczeństwie, w rodzinach i w naszych środowiskach.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Słowo na XII Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
sobota, 21 czerwca 2014 21:12

 

"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą."

 

W wielu psalmach znajdujemy piękne strofy sławiące Boga Najwyższego jako ucieczkę, ostoję, obronę i pocieszenie dla ludzi, a dzisiejsza Ewangelia skłania do refleksji na temat tego, co w naszej ludzkiej egzystencji jest naprawdę istotne. Wspaniałe to słowa. Wynika z nich, z jak wielką łagodnością i troską traktuje nas Bóg – Ojciec. Jezus, przez  słowa, które do nas dzisiaj kieruje, pragnie wzbudzić w nas głębokie przeświadczenie, że Bóg interesuje się nie tylko całą ludzkością i wielkimi sprawami, lecz także losem każdego człowieka. Chce, abyśmy zrozumieli, kim każdy z nas jest dla Boga i że Bogu zależy na każdym człowieku z osobna. Skoro Bóg troszczy się o każde stworzenie, nawet najmniejsze, jak trawa polna czy wróble, to tym bardziej Jego troska ojcowska obejmuje każdego człowieka.

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
Uroczystość Trójcy Świętej PDF Drukuj
sobota, 14 czerwca 2014 20:58

 

"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

 

W Uroczystość Trójcy Świętej przyglądajmy się tej wielkiej tajemnicy wiary. Znana jest chyba wszystkim historia św. Augustyna, którą jednak warto przypomnieć. Ten wielki święty próbował zgłębić tajemnicę Trójcy. Gdy szedł brzegiem morza, zauważył dziecko, które przelewało wodę morską do dołka wykopanego w nadbrzeżnym piasku. Augustyn, rozmyślający właśnie nad tajemnicą Trójcy, usłyszał wewnętrzny głos, który mówił: "Prędzej to dziecko przeleje morze, niż ty zrozumiesz Trójcę Św." Dlatego nie szukajmy zrozumienia tajemnicy Boga w Trzech Osobach, ale szukajmy znaków wypływających z tej prawdy wiary.Szczególnym znakiem Trójcy jest miłość. Jest tak wielka i potężna, że trzy osoby są jednym Bogiem, podobnie jak kochająca się rodzina tworzy jeden organizm. Miłość ludzka ma być więc miłością na wzór Trójcy. Podczas ceremonii ślubnej słyszymy nieraz czytanie, w którym Bóg mówi, iż małżonkowie nie są  już dwojgiem, lecz jednym ciałem. Oznacza to, że jedno i drugie tak się kochają, że odczuwają wszystko wspólnie: radość, miłość, ale i cierpienie i ból. Ta miłość ma też ożywiać nasze rodziny. Już nie tylko miłość męża i żony, ale też miłość rodziców i dzieci winna pokazywać, jak bardzo Bóg ukochał swoje dzieci.Drugą cechą Trójcy Świętej jest jedność, doskonałe zespolenie. Walczmy z zazdrością, zawiścią i nienawiścią. Przecież Bóg wyraźnie powiedział: "Świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty".  Jeśli będziemy umieli patrzeć na Trójcę Świętą jak na wzór miłości i jedności, wtedy świętość będzie dla nas łatwiejsza.

 

 

 

ks. Michał Mościcki

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 24