Słowo na niedziele
III Niedziela Wielkiego Postu PDF Drukuj
sobota, 07 marca 2015 22:15

"Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!"

Świątynia jest miejscem, do którego człowiek przychodzi, aby się nawrócić. Dzisiejsza dość gwałtowna reakcja Jezusa z pewnością nas nie zadziwia. Zbawiciel piętnuje tych, którzy wykorzystywali dom Boga do własnych celów. Ale skierowuje naszą uwagę na nową jakość, którą nadaje temu miejscu. Warto przypomnieć sobie, że w czasach Jezusa tylko w Jerozolimie znajdowała się świątynia. W innych miastach i wsiach domami modlitwy były synagogi, ale nie miały statusu domu Bożego. To w Jerozolimie znajdowało się miejsce zwane "święte świętych" (sanctissimum). To tutaj podczas Jego śmierci "zasłona przybytku rozdarła się na dwoje". To ta świątynia w końcu została doszczętnie zburzono w 70 r., czyli niecałe czterdzieści lat po wydarzeniach paschalnych.

Jezus przybywa i buduje nową świątynię, uczynioną w ludzkich sercach. Odkąd Zbawiciel został z nami w sakramencie Eucharystii, przyjmując go sami stajemy się świątyniami. W końcu został też z nami w każdym kościele, w którym znajduje się Najświętszy Sakrament (sanctissimum) w tabernakulum. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, a wybrzmiewa ona w połowie Wielkiego Postu, Uświadamiamy sobie, że Chrystus wypędza wszystko, co złe, z naszych serc, dlatego mamy tyle wielkopostnych ćwiczeń, wyrzeczeń i umartwień. Walczymy z naszymi grzechami, uczestniczymy w rekolekcjach, drogach krzyżowych i gorzkich żalach, podejmujemy umartwienia i posty. W tym wszystkim wpuśćmy do siebie Jezusa, aby wygnał z nas to, co złe. Wtedy Wielki Post będzie owocny, a radość zmartwychwstania objawi się w nas nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim w świątyni naszych serc.

xmm

 
Słowo na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata PDF Drukuj
sobota, 22 listopada 2014 12:34

Dzisiaj słyszymy w Ewangelii dokładny opis Sądu Ostatecznego. Widzimy tu Chrystusa występującego jako Króla i sprawiedliwego Sędziego. Pomocą w rozważaniu tego fragmentu jest obraz "Sąd Ostateczny" zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Jezus mówi o Sądzie, ponieważ troszczy się o nasze przygotowanie do wejścia do Królestwa niebieskiego. Zbawiciel nawołuje do pełnienia uczynków miłosierdzia. Te uczynki spełniamy wobec bliźnich. A więc w drugim człowieku miłuje się lub lekceważy czy wręcz nienawidzi samego Boga. To jest istotą naszej wiary i z tego będziemy sądzeni - z MIŁOŚCI.

 
Słowo na XXXIII Niedzielę Zwykłą PDF Drukuj
sobota, 15 listopada 2014 13:51

Przypowieść o talentach

Zasadniczą ideą dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus mówi o talentach, jest czuwanie i troskliwość o wypełnienie woli Bożej w życiu człowieka. Przypowieść ta obrazuje stosunki między ludźmi a Bogiem.

Nie ma na ziemi człowieka, który by nie otrzymał od Boga jakiegoś talentu. Każdy ma w obowiązku dbać i pomnażać otrzymane dary, nawet pod karą utraty wiecznego zbawienia, co Jezus podkreśla na końcu przypowieści. Nieuczciwością wobec Boga jest utrata czy zmarnowanie otrzymanych talentów. Jest to wyraz zwykłego lenistwa, mimo najrozmaitszych racji rzekomo usprawiedliwiających. Sąd zatem i zapłata za postępowanie czeka każdego z nas. Na nic się zdadzą najpobożniejsze słowa i modlitwy, jeśli nie towarzyszą im uczynki, czyli pełnienie woli Bożej.

Co jest zatem tym talentem? To jest nie tylko jakaś zdolność czy umiejętność, której inni nie posiadają.Talent to dar otrzymany od Boga, który rozwijamy w codzienności. Jest to więc chociażby dar rodzicielstwa, który wielu zatraca przez lenistwo i zgubne uzależnienia. Jest to dar niesienia pomocy innym, który umyka przez lenistwo i egoizm. Jest to dar różnych zdolności, który odkładamy na bok, bo "co ludzie powiedzą"? I tak można by mnożyć...

Chrystus wzywa Ciebie dzisiaj do tego, aby pielęgnować to, co masz w sobie dobrego. Aby to pomnażać i dzielić się z innymi.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 24