23-29.10.2023 PDF Drukuj
sobota, 21 października 2023 08:59

PONIEDZIAŁEK – 23 października 2023

16.30

+Marię Całka (17 r.), księży pracujących w parafii, zm. z r. Całków, Małkowskich, Krasuskich, Krasnodębskich, Długaszków, dusze w czyśćcu, of. Zdzisław Całka

17.00

+Małgorzatę Masny, of. r. Kopczyńskich

18.00

+Antoniego, Wiesławę Sowa, zm. z r. Sowów i Najmanów, of. Krzysztof Sowa

WTOREK – 24 października 2023

16.00

kaplica

+Natalię Cherubin (1 r.), of. rodzice i siostra

17.00

+Janinę Osuchowską (5 r.), Antoninę Osuchowską, zm. z r. Osuchowskich, of. rodzina

18.00

+Eugeniusza Przybysza (1 r.), of. żona z dziećmi

ŚRODA – 25 października 2023

16.30

+Edwarda Izdebskiego (3 r.), of. żona

17.00

+Wacława Kociszewskiego, of. r. Mroczków

18.00

+Jana Kociszewskiego (2 r.), of. żona z dziećmi

CZWARTEK – 26 października 2023

16.30

+Stanisława Zdzisława Stawikowskiego (30 dzień), of. rodzina

17.00

+Stanisława Banasiewicza, of. r. Zapaśników, Walkiewiczów, Sadoków

18.00

+Juliannę, Antoniego, Balbinę, Janinę, Antoninę Osuchowskich, Feliksę, Stanisława Renisz, Feliksa, Henryka Kabalę, Halinę, Adama Biesiekierskich, Zdzisława Augustyniaka,

of. Leokadia i Kazimierz Kabala

PIĄTEK - 27 października 2023

16.30

+Tadeusza Jałochę, Stanisławę, Stanisława Kasprzak, Irenę, Stanisława Jałocha, dziadków z obu stron, zm. z r. Kasprzaków, Jałochów, Kabulskich, Borzęckich, Cieślaków, Strzeżyszów, Wojciecha Lewandowskiego, Witolda Moczulskiego, of. rodzina

17.00

+Wacława Kociszewskiego, Apolonię Przybysz, Zbigniewa Kociszewskiego, Henryka Budyta, of. rodzina

18.00

+Małgorzatę Masny, of. KGW z Całowania

SOBOTA -28 października 2023

Uroczystość św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza, głównych patronów diecezji

15.30

kaplica

+Zofię, Aleksandra Żołądek, Mariannę, Andrzeja Szymańskich, Grzegorza, Barbarę Rogalskich, , dziadków Piotra i Stefanię Żołądek, Edwarda i Walerie Floriańczyk, zm. z tych rodzin, of. Małgorzata Kociszewska

16.30

+Tadeusza Kasprzaka (10 r.), Jana, Franciszkę Okrasów, Bolesława, Janinę, Marcina, Mariannę Stawikowskich, Adolfa, Stanisławę Jarzębowiczów, Józefa, Juliannę Kasprzaków, Zdzisława Osękę, dziadków, dusze w czyśćcu, of. Krystyna Kasprzak

17.00

+Zofię, Antoniego, Marka Zych, Lucynę, Jana Kozłowskich, dziadków Jobdów, Zychów, zm. z tych rodzin, of. córka

18.00

+Roberta Kasprzaka (12 r,), Krzysztofa Kasprzaka, Stanisławę, Barbarę, Jana Kasprzaków, Ewę Michalak, Helenę, Józefa, Kazimierza Kosmalów, Franciszkę, Antoniego Molędów,

of. Anna Kasprzak

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

29 października 2023 - Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

8.00

+Stanisławę (45 r.), Helenę Lusawa, Ireneusza, Kazimierza Skolimowskich, Stanisława Kasprzaka, of. Mirosława Kasprzak

10.00 kaplica

+Andrzeja (10 r.), Ryszarda, Feliksę, Janinę, Witolda Popis, Stanisława, sabinę, Tadeusza, Stanisława, Janinę Urbańskich, zm. dziadków, of. Krystyna Popis

11.30

+Helenę Lenarczyk (8 r.), Zdzisława, Jerzego, Henrykę, Henryka Lenarczyk, Jadwigę, Aleksandra Szostak, of. Aneta Miernicka

15.30

kaplica

Dziękczynno błagalna w 1 r. urodzin Antoniny z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Antoniny i całej rodziny

17.00

+Jana, Teodozję Rychlik, Feliksa, sabinę Zawadka, dziadków Rychlików, Zawadków, Gałązków, Ciesielskich, of. Grażyna Zawadka