01-08.10.2023 PDF Drukuj
sobota, 30 września 2023 08:55

PONIEDZIAŁEK – 2 października 2023

Wspomnienie św. Aniołów Stróżów

16.00

kaplica

+Jana Herubina, of. Kazimierz Rosłonek z rodziną

17.00

+Krystynę-Wandę Żelazo (4 r.), Jerzego Żelazo, zm. z r. Pielaków, Żelazo, Tryców, Podgórzaków, of. córka Ewa

18.00

+męża Stanisława (19 r.), zm. z r. Borowskich, Małkowskich, Pietruchów, Całków, Winiarków, Bugalskich, Filipczaków, Chodorowskich, dusze w czyśćcu, of. Barbara Borowska

WTOREK – 3 października 2023

17.00

+Stanisławę (14 r.), Zygmunta Klochów dziadków, krewnych z r. Klochów, Kabalów, Zapaśników

18.00

+Teresę Kubik z racji imienin, of. Ewa Kubik

ŚRODA – 4 października 2023

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, diakona

17.00

+Mariannę, Stanisława Masny, Annę, Zbigniewa Michalskich, Helenę, Antoniego Lewandowskich, Franciszkę, Stanisława Masnych, Piotra, Stanisława Bąków, zm. z r. Michalskich, Suralów, Grzegrzółków, of. Józef Masny

18.00

of. Urszula Ocypa

CZWARTEK – 5 października 2023

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

17.00

+Cezarego Muchę, of. Hanna i Zbigniew Skrzyczyńscy

18.00

+Edmunda Czwajkowskiego (4 r.), of. Jolanta Czwajkowska

PIĄTEK - 6 października 2023

16.30

Dziękczynno błagalna z prośba o błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla sióstr KRK z Dziecinowa, ich rodzin oraz wieczny pokój dla zmarłych,

of. KRK z Dziecinowa

17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo wotywne i różaniec

18.00

Dziękczynna w 35 r. ślubu Doroty i Zbigniewa z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, of. Dorota Kurek

18.00

+polecanych w wypominkach

SOBOTA -7 października 2023

Wspomnienie NMP Różańcowej

16.00

kaplica

dziękczynno błagalna w intencji Kół Różańcowych z Parafii w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha św. w kontynuacji modlitwy różańcowej, zdrowie, opiekę Bożą dla nich, ich rodzin, pokój na świecie i zgodę w ojczyźnie, of. KRK Łukówiec

17.00

+Helenę, Feliksa, Mariana, Henryka, Ryszarda, Stanisława, Henrykę, zm. z r. Cicheckich, dusze w czyśćcu

18.00

of. Halina Herubin

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

8 października 2023

8.00

+Bolesława (13 r.), Jadwigę, Walerię, Jana Kurek, of. córka

10.00 kaplica

+Henryka (11 r.), Andrzeja, Waldemara, Stefanię, Michała Przybysz, Cecylię, Jana, Zdzisława Michalak, zm. z r. Przybyszów, Michalaków, of. Tomasz Przybysz

11.30

Dziękczynno błagalna w 50 r. ślubu Marii i Adama Popis z prośbą o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi

15.30

kaplica

of. Monika Zbyszyńska

17.00

+Stanisława Burkowskiego (2 r.), Stanisławę, Józefa Błażejczyk, Zofię, Stefana Burkowskich, zm. z r. Burkowskich, Błażejczyków, Herubinów, Ciarów, of. Ewa i Stanisław Burkowski