Wielki Czwartek PDF Drukuj
piątek, 07 kwietnia 2023 13:48

 

6 kwietnia 2023 r. rozpoczęło się świętowanie Paschy. O godzinie 18.00

rozpoczęła się Msza Święta Wieczerzy Pańskiej.

 

Eucharystii przewodniczył ks. Marcin, który wygłosił również słowo Boże podkreślając znaczenie Eucharystii i kapłaństwa, które ustanowił Chrystus podczas ostatniej wieczerzy dla naszego zbawienia. Licznie zgromadzona wspólnota parafialna dziękowała Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapomnieli o swoich duszpasterzach w dniu ich święta parafianie, którzy na zakończenie Mszy św. złożyli im życzenia i kwiaty, a Parafialny Chór pod dyrekcją p. organisty odśpiewał pięknie błogosławieństwo Aarona.

Po zakończeniu Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy. W tym roku ciemnicę przygotował ks. Marcin z niezawodnymi strażakami z Dziecinowa oraz młodzieżą. Do 21.00 trwała adoracja, rozpoczęta następnego dnia o 8.00, podczas której każdy parafianin miał możliwość osobistej modlitwy i uwielbienia Chrystusa za to, że został wśród nas, by nas zbawiać.