2020 PDF Drukuj

Plan działań na 2020 rok PZC w Warszawicach

Dnia 15 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas, na którym ustalone zostały działania Zespołu na rok 2020. W spotkaniu udział wziął ksiądz Krzysztof Wałek oraz członkowie PZC.

Przyjęty został następujący plan działań PZC:

 1. "Jałmużna Wielkopostna" oraz "Baranek Wielkanocny”.

 2. Akcja Honorowego krwiodawstwa krwi oraz rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

 3. "Chlebek Miłosierdzia" - akcja kontynuowana będzie z częstotliwością raz na kwartał.

 4. Zakończenie akcji dot. remontu łazienki dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

 5. Włączenie Podopiecznych PZC w akcję sklepów sieci Biedronka "Na codzienne zakupy".

 6. Wsparcie dla chorego chłopca z naszej parafii.

 7. Kolejne remonty pomieszczeń mieszkalnych/budynków.

 8. Jednodniowe pielgrzymki dla rodzin objętych wsparciem i innych chętnych parafian.

 9. Aktywne włączanie się w wydarzenia organizowane przez Księdza Proboszcza, w tym Wakacje z Bogiem.

 10. Rozwijanie współpracy ze Szkołami w Sobiekursku i Warszawicach, w tym zorganizowanie spotkań w szkołach, zaprezentowanie działań PZC.

 11. Opracowanie i wdrożenie Platformy wymiany informacji nt. rzeczy do oddania/bazy potrzeb (z wykorzystaniem strony internetowej parafii oraz profilu społecznościowego FB).

 12. Sprzedaż świec Caritas w ramach "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom".

 13. Wieczerza Wigilijna oraz paczki świąteczne dla Podopiecznych PZC.

 14. Stały kontakt z Podopiecznymi PZC i reakcja na zgłaszane przez nich potrzeby.

 15. Pozyskiwanie różnych form wsparcia/ dofinansowania, które mogą wspomóc działania PZC.

 16. Modlitwy za Podopiecznych PZC podczas comiesięcznych adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca oraz podczas mszy w intencji Podopiecznych. Zorganizujemy także nawiedzenie Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawicach przez obraz Świętej Rity – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych.

Realizacja zadań PZC Warszawice 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu oraz podczas modlitwy Koronka do Miłosierdzia Bożego (w Kaplicy w Sobiekursku) PZC modli się za swoich podopiecznych oraz za parafian.

 2. PZC przygotował ulotki dot. możliwości pozyskania produktów z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, które zostały udostępnione na mszach 26 stycznia br. wraz z ulotkami dotyczącymi prośby rodziny o przekazanie 1% podatku dla chorego chłopca z naszej parafii.

 3. W styczniu br. zakupiliśmy oraz zamontowaliśmy piec przenośny typu „koza” dla osoby potrzebującej z naszej parafii.

 4. Przy wsparciu darczyńców, parafian oraz ludzi dobrej woli zakończyliśmy remont i dostosowanie łazienki dla niepełnosprawnego chłopca z naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję.

 5. Rozpoczęła się akcja „Jałmużna Wielkopostna”, dzięki której będziemy mogli wesprzeć przed Świętami Wielkiej Nocy osoby potrzebujące z terenu naszej parafii.

 6. W sobotę 21 marca br., PZC miał zorganizować wydarzenie pn.: „Nie musisz być lekarzem, żeby uratować ludzkie życie”, Akcję, dzięki której Dawcy mogliby oddać krew oraz zarejestrować się jako potencjalni Dawcy szpiku - AKCJA ODWOŁANA Z POWODU SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W POLSCE.

 7. 22 marca br. po Mszach Świętych, członkowie PZC mieli rozprowadzać „Chlebki miłosierdzia”. Całkowity dochód z akcji miał być przeznaczony na wsparcie naszego małego parafianina, który wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej - ROZPROWADZANIE CHLEBKÓW MIŁOSIERDZIA ODWOŁANE Z POWODU SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W POLSCE.

 8. 29 marca br. po Mszach Świętych, członkowie PZC będą rozprowadzać „Baranki Wielkanocne”. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na dzieła charytatywne siedleckiej Caritas, a część środków pozostanie w parafii do naszej dyspozycji.

 9. Mimo wakacyjnego okresu, wolontariusze PZC w Warszawicach aktywnie działają. W sierpniu br. przeprowadziliśmy własnymi siłami gruntowny remont pomieszczeń jednego z naszych podopiecznych. W zakres remontu weszły następujące prace: położenie nowej podłogi z paneli, pomalowanie ścian i sufitów w trzech pomieszczeniach, jak również montaż wentylacji, drzwi, wyposażenia i różnego rodzaju urządzeń. Łączny koszt zakupionych materiałów wyniósł 2000,00 zł. Nasza podopieczna jest bardzo szczęśliwa i wyraża wdzięczność wszystkim darczyńcom, którzy w różnych akcjach przekazali nam środki finansowe, zapewniając jednocześnie o modlitwie.

 10. W piątek 18 września br. udało się zakończyć kolejny remont pomieszczeń naszych podopiecznych. Gruntowny remont budynku został sfinansowany przez Pana Macieja Raczkowskiego z Warszawy, a w zakres prac remontowych weszły: wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej, docieplenie wewnętrze ścian i sufitów, położenie płyt gipsowo – kartonowych, położenie nowej podłogi z terakoty, pomalowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi. W wyposażenie wyremontowanego pomieszczania w meble i sprzęty pomogli wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas, Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie oraz najbliższa rodzina. Pomocy w transporcie mebli udzielili druhowie z OSP Łukówiec.

  Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi /Jan Paweł II/.

  Składamy wielkie, wielkie podziękowania dla Pana Macieja, człowieka o wielkim sercu, olbrzymiej wrażliwości na potrzeby innego człowieka, a jednocześnie wyjątkowej skromności.
  W sobotę 26 września br. podczas skromnych uroczystości podziękowania dla Pana Macieja wyrazili podopieczni, wolontariusze PZC wraz z Proboszczem Parafii Warszawice ks. Krzysztofem Wałkiem oraz Pani Renata Góral - Dyrektor MGOPS w Karczewie.

 11.  

  11. Świąteczna POMOC Parafii Warszawice!
  W niedzielę 14 listopada 2020 r. obchodziliśmy IV Światowy Dzień Ubogich. Caritas Warszawice w trosce o osoby potrzebujące z terenu naszej parafii organizuje w tym roku zbiórkę środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie parafian znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. Akcja „Świąteczna POMOC Parafii Warszawice” to odpowiedź na słowa Pisma Świętego: „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9,19).
  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce Caritas Warszawice nie będzie w tym roku zbierał artykułów pierwszej potrzeby – liczymy, że rozgrzane miłosierdziem otwarte serca Parafian pozwolą na zebranie środków finansowych, za które w grudniu zostanie zorganizowana pomoc rzeczowa. Akcję można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na konto Parafialnego Zespołu Caritas nr 79 1240 2728 1111 0010 8629 1315. Wsparcie można przekazać również w formie pieniężnej do szklanych puszek Caritasu ustawionych przy wejściach do Kościoła i Kaplicy (na stolikach z prasą katolicką). Zbiórkę kończymy w niedzielę 13 grudnia.
  A przy okazji przypominamy:
  • Być może jesteś starszą, samotną osobą, która potrzebuje pomocy przy zaopatrzeniu w artykuły pierwszej potrzeby lub pomocy ze zrealizowaniem recepty...
  • Być może jesteś osobą, która potrzebuje wsparcia materialnego, ponieważ nie otrzymała ostatniego wynagrodzenia...
  • Być może czujesz się samotna/y i potrzebujesz po prostu rozmowy, wspólnej modlitwy ....
  • A może znasz takie osoby jak wyżej? Pomóż nam do nich dotrzeć!
  Czekamy na kontakt:
  Jola tel. 603 276 767, Krysia tel. 608 589 066, Agnieszka tel. 692 745 498, Tomek tel. 604 581 580
  Ps.: Nie martwcie się, nasze działania będą przemyślane i zgodne z zaleceniami sanitarnymi służb. W razie potrzeby poprosimy o pomoc ochotników z OSP Dziecinów i OSP Łukówiec
  "Im dajesz więcej, tym większym się stajesz" - Antoine de Saint-Exupéry
  Serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, zarówno dla tych którzy zasilili wystawione w kościele parafialnym oraz w kaplicy szklane puszki Caritasu, jak i dla wszystkich, którzy wpłacili pieniądze na konto PZC Warszawice. Przygotowaliśmy trzydzieści sześć kompletów talonów na zakupy świąteczne w lokalnych sklepach lub specjalnych kopert z gotówką dla potrzebujących rodzin. Łączna wartość przekazanej pomocy to 5200 zł!
  17, 18 i 19 grudnia Wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas zgodnie z zaleceniami sanitarnymi rozwieźli wraz z życzeniami świątecznymi oraz pamiątkami z ubiegłorocznej Wigilii przygotowane dary.
  Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wrażliwe serce na potrzebujących. Bóg zapłać!
  12. Parafialny Zespół Caritas Warszawice rozpoczyna akcję Pomocy Żywnościowej, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
  Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, uzyskujące dochód nieprzekraczający:
  - 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  - 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (np. są 2 osoby w rodzinie, a ich średni dochód na osobę nie przekracza kwoty 1 056,00).
  Do dochodu nie wlicza się dodatków typu 500+ czy 500,- dla osób niepełnosprawnych.
  Jeżeli osoba/rodzina otrzymuje paczki żywnościowe z MGOPS Karczew lub GOPS Sobienie Jeziory, nie przysługuje już jej paczka z Caritas.
  Rocznie na 1 zakwalifikowaną do programu osobę będzie przysługiwało 50 kg żywności. Są to artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.
  Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zadzwonić pod nr telefonu wolontariusza PZC Warszawice: Jola 603 27 67 67, lub zgłosić się do dowolnego wolontariusza PZC Warszawice w terminie jak najszybszym - osoby wskazane są na stronie internetowej parafii Warszawice http://www.parafiawarszawice.pl/index.php...
  Zachęcamy do zgłaszania się do wolontariuszy PZC i przypominamy, że: wszystkich wolontariuszy PZC obowiązuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do spraw i osób, którym pomagają.
  13. Na serwisie społecznościowym facebook https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/Parafialny-Zesp%C3%B3%C5%82-Caritas-w-Warszawicach-111186473671851/
  uruchamiamy "Giełdę rzeczy używanych" skierowaną dla osób potrzebujących.
  Jednocześnie zachęcamy osoby, które mają dobry jeszcze do użytku sprzęt/ mebel/ ubrania (np. agd, rtv, meble, zabawki dla dzieci, ubrania, buty) do zgłaszania chęci oddania.
  14. Akcja "Nakręcamy się na Pomoc" - zbiórka na pojemniki "serce" na nakrętki.
  Uwaga Janów, Brzezinka, Piotrowice, Ostrówiec, Całowanie i Łukówiec.
  NAKRĘCAMY WAS NA POMOC !