2019 PDF Drukuj

Plan:

 

Dnia 11 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas, na którym ustalone zostały działania Zespołu na rok 2019. W spotkaniu udział wziął ksiądz Krzysztof Wałek oraz członkowie PZC.

Przyjęty został następujący plan działań PZC:

 1. "Chlebek Miłosierdzia" - akcja kontynuowana będzie z częstotliwością raz na kwartał.
 2. "Jałmużna Wielkopostna" i "Baranek Wielkanocny. Akcja "Jałmużna Wielkopostna" będzie przeznaczona na pomoc w remoncie łazienki dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.
 3. Włączenie Podopiecznych PZC w akcję sklepów sieci Biedronka "Na codzienne zakupy".
 4. Wsparcie na remont łazienki dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.
 5. Kontynuacja współpracy ze Szkołami w Sobiekursku i Warszawicach, w tym akcja "Kilometry Dobra".
 6. Sprzedaż świec Caritas w ramach "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom".
 7. Wieczerza Wigilijna oraz paczki świąteczne dla Podopiecznych PZC.
 8. Wsparcie Podopiecznych PZC w jednej miejscowości, w zakresie przywrócenia energii elektrycznej do budynku.
 9. Jednodniowe wyjazdy dla rodzin objętych wsparciem i innych chętnych parafian.
 10. Stały kontakt z Podopiecznymi PZC i reakcja na zgłaszane przez nich potrzeby.
 11. Pozyskiwanie różnych form wsparcia/ dofinansowania, które mogą wspomóc działania PZC.
 12. Modlitwy za Podopiecznych PZC.

 

Wykonanie:


Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu oraz podczas modlitwy Koronka do Miłosierdzia Bożego (w Kaplicy w Sobiekursku) PZC modli się za swoich podopiecznych oraz za parafian.


Jałmużna Wielkopostna

 

W okresie Wielkiego Postu PZC przeprowadził akcję „Jałmużna Wielkopostna”, której celem było zebranie do Skarbonek Miłosierdzia środków finansowych na remont łazienki dla niepełnosprawnego chłopca z naszej parafii. Dziękujemy za ofiary.

 

Baranek Wielkanocny

 

Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego PZC rozprowadzał baranki z białej czekolady. Uzyskane środki zostały przeznaczone na dzieła charytatywne siedleckiej Caritas, a część środków pozostała w parafii do naszej dyspozycji.

 

Inne wsparcie Wielkanocne dla potrzebujących rodzin

 

Przed Świętami Wielkanocnymi, wolontariusze PZC:

- odwiedzili rodziny objęte wsparciem i uzyskali informacje o bieżących potrzebach,

- po sugestiach i na prośbę Podopiecznych, zgłosili chętnych do spotkania z kapłanem,

- dokonali zakupu środków czystości, ubrań i zabawek dla dzieci, które zostały przekazane Podopiecznym,

- dzięki ofiarności Darczyńców, przeprowadzili zbiórkę produktów świątecznych, które zostały rozdysponowane najbardziej potrzebującym Podopiecznym PZC z naszej parafii,

- rozdysponowali wśród Podopiecznych ciasta otrzymane z Piekarni Oskroba SA z Człekówki - za które serdecznie Firmie dziękujemy.


Akcja sklepu Biedronka "Na codzienne zakupy"

 

W 2019 roku - dla 4 rodzin z naszej parafii oraz 2 z parafii Sobienie Jeziory - PZC, w ramach diecezjalnego programu Biedronka "Na codzienne zakupy", zorganizował karty, dzięki którym Podopieczni mogą zrobić zakupy w sklepach sieci Biedronka za kwotę 150,00 miesięcznie.

 

Chlebek Miłosierdzia

 

W czerwcu oraz październiku 2019 r. PZC przeprowadził akcję Chlebek Miłosierdzia. Pozyskane odpowiednio 1157,00 oraz 1328,60 zostało dołączone do środków przeznaczonych na remont łazienki dla niepełnosprawnego chłopca z naszej parafii. Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom.

 

Remont i dostosowanie łazienki dla niepełnosprawnego chłopca z naszej Parafii


W październiku br., PZC rozpoczął działania związane z generalnym remontem łazienki dla niepełnosprawnego chłopca z naszej parafii, z remontem, na który środki zbieraliśmy podczas m.in.: akcji Jałmużna Wielkopostna oraz Chlebek Miłosierdzia. Całkowity koszt remontu został oszacowany na kwotę 16.150,00. W celu pozyskania środków, zgłosiliśmy i rozpowszechniliśmy akcję wsparcia poprzez Fundację Siepomaga https://www.siepomaga.pl/pl/kuba-wegielek. Akcja na stronie fundacji będzie aktywna do końca lutego 2020 lub do czasu zdobycia środków finansowych.

Dziękujemy firmie MIRMAR z Zabieżek, która rozpoczęła generalny remont łazienki. Składamy serdeczne podziękowania dla p. Przemysława Domańskiego z Dziecinowa za ofiarowanie materiałów budowlanych potrzebnych do remontu łazienki, m.in.: bloczki, cement, styropian.


.

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to akcja, dzięki której Polacy mogą w prosty sposób pomóc potrzebującym wsparcia dzieciom. W ramach jej 26. edycji Caritas przygotowała ok. 2 mln świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Środki zebrane dzięki dystrybucji świec będą przeznaczone na pomoc dla dzieci w Polsce i za granicą.

W niedzielę 1 i 8 grudnia br. wolontariusze PZC, w ramach tej akcji, rozprowadzali po Mszach Świętych w kościele i kaplicy świece. Udało się zebrać kwotę 3.550,00! Serdecznie dziękujemy! W naszej parafii zostało 371,00, a resztę oddaliśmy Caritas Diecezji Siedleckiej.
Świąteczna Paczka

 

W niedzielę, 17 listopada 2019 r., obchodziliśmy III Światowy Dzień Ubogich. Akcja „Świąteczna Paczka” to odpowiedź na słowa Pisma Świętego: „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9,19). Bezinteresowna pomoc, to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi, nie oczekując nic w zamian.

 

PZC, rozpoczął więc zbiórkę artykułów potrzebnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w naszej parafii. Specjalnie oznaczone papierowe „Torby Miłosierdzia” można było pobrać ze stolików z prasą w kościele i kaplicy i przynieść z produktami do zakrystii. Z darów otrzymanych od Parafian, PZC przygotował paczki świąteczne dla swoich Podopiecznych i innych rodzin potrzebujących z naszej parafii.


 

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za dobre serce, hojność oraz mnóstwo przekazanych darów: odzież, buty, produkty spożywcze, środki czystości/chemiczne, kosmetyki, zabawki.

Serdeczne podziękowania składamy Ofiarodawcom nowych koszulek typu t-shirt i polo dostarczonych do zakrystii w kościele oraz nowych spodni otrzymanych od Rodziny z Piotrowic, a także butów, innych ubrań i zabawek otrzymanych od Rodziny p. Żuk z Warszawy.