2018 PDF Drukuj

 

Plan:

Dnia 6 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas, na którym ustalone zostały działania Zespołu na rok 2018. W spotkaniu udział wzięli ksiądz Krzysztof Wałek i ksiądz Michał Celej oraz członkowie PZC.


Przyjęty został następujący plan działań PZC:

1. PZC uruchomi nową akcję „Chlebki Miłosierdzia”. W ramach akcji po mszach niedzielnych wolontariusze będą rozprowadzać małe bochenki chleba, z których dochód przeznaczony zostanie na dzieła miłosierdzia w naszej parafii. Akcja rozpocznie się 15 kwietnia (na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia) i będzie prowadzona cyklicznie co miesiąc.

2. PZC zaproponuje Szkołom w Sobiekursku i Warszawicach współpracę w ramach wolontariatu (od kwietnia 2018).

3. PZC przeprowadzi akcję Tornister Pełen Uśmiechu (lipiec 2018).

4. PZC zorganizuje stoisko charytatywne podczas dożynek parafialnych (wrzesień 2018).

5. PZC zorganizuje dla osób potrzebujących wsparcia wieczerzę wigilijną (grudzień 2018).

6. Wolontariusze PZC  będą cyklicznie odwiedzać rodziny objęte wsparciem. Oprócz wsparcia materialnego PZC będzie modlił się za podopiecznych podczas adoracji Najświętszego Sakramentu (każda pierwsza niedziela miesiąca po Mszy o 17.00), Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Mszą niedzielną o 15.30 w kaplicy oraz w ramach indywidualnych modlitw.


Wykonanie:

Chlebek Miłosierdzia

W 2018 roku PZC przeprowadził 3 edycje akcji. Akcja polegała na rozprowadzaniu po Mszach Świętych ładnie opakowanych chlebków wraz z karteczką z fragmentem Pisma Świętego. Informacje o zebranych środkach ogłaszane były podczas kolejnych niedzieli i podawane w biuletynie „Głos na pustyni”. Zebrane środki przekazane były każdorazowo na dzieła miłosierdzia realizowane w naszej parafii.

 

Jałmużna Wielkopostna

W okresie Wielkiego Postu przeprowadzono akcję „Jałmużna Wielkopostna”, której celem było wsparcie osób potrzebujących z naszej parafii, poprzez zebranie środków finansowych, zgromadzonych w Skarbonkach Miłosierdzia, wystawionych w Kościele oraz Kaplicy.

 

Baranek Wielkanocny

Rozprowadzono sprzedaż baranków z białej czekolady przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Wolontariat w szkołach

W maju 2018 roku zostały skierowane oficjalne propozycje współpracy pomiędzy PZC i szkołami podstawowymi. Młodzi wolontariusze włączyli się w akcję zbierania produktów przeznaczonych na paczki świąteczne.

 

Tornister Pełen Uśmiechu

PZC zorganizował akcję wyposażenia tornistrów i wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży z naszej parafii.

 

Zbiórka dla osieroconych dzieci z Zabieżek

W dniu 22 lipca 2018 r., PZC wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi zebrało po Mszach Świętych pieniądze na wsparcie czwórki osieroconych dzieci z Zabieżek, których rodzice zginęli w tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym.

 

Dożynki parafialne

Podczas dożynek parafialnych (wrzesień 2018) PZC zorganizowało stoisko z podziękowaniem dla Parafian za wspieranie akcji. Rozdawane były Boże Krówki z cytatami Świętych.

 

Sprzedaż świec przed Świętami Bożego Narodzenia

PZC, w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzał świece Caritas, które zapalamy w Wigilię Bożego Narodzenia.

 

Paczki świąteczne

W okresie przedświątecznym przeprowadzono zbiórkę produktów świątecznych. Paczki świąteczne przekazano podopiecznym PZC.

 

Wigilia dla potrzebujących

16 grudnia 2018 r., PZC zorganizował Wieczerzę Wigilijną, w której uczestniczyło około 25 osób potrzebujących z naszej parafii.

 

Wsparcie dla potrzebujących rodzin

Wolontariusze PZC odwiedzali rodziny objęte wsparciem i uzyskiwali informację o bieżących potrzebach. Na bieżąco wykonywane były zakupy produktów pierwszej potrzeby: ubrań, butów, żywności. Przekazano również wsparcie finansowe na zakup wózka inwalidzkiego.

Skontaktowano się z pracownikami MOPS-ów w dwóch gminach, w celu nawiązania współpracy i podjęcia działań przez gminy w temacie kilku podopiecznych PZC.

Jedna z podopiecznych PZC została skierowana do poradni Caritas w Pilawie.

 

Akcja sklepu Biedronka „Na codzienne zakupy”

PZC zorganizował pomoc dla podopiecznej PZC w robieniu codziennych zakupów.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy Koronka do Miłosierdzia Bożego, PZC modlił się za swoich podopiecznych i za parafian.